Estratègia

Un cop realitzat el diagnòstic d’Olot en clau de cultura i educació, la fase de definició estratègica s’orienta a dissenyar el full de ruta de forma fonamentada en el diagnòstic i en els reptes identificats de forma participativa.

La proposta estratègica tindrà una estructura coherent des dels reptes del diagnòstic i els aspectes més conceptuals i de valors fins a la orientació d’actuacions.

L’estratègia estarà centrada en eixos transversals que es concretaran en programes i orientacions de possibles accions. En aquesta part, la participació mitjançant la creació de taules de treball serà clau.

Durant aquesta fase es desenvoluparà un procés participatiu que tindrà com a components principals la creació de taules de treball (en resposta als reptes identificats en la primera jornada participativa) i la realització d’una segona jornada participativa per a la presentació de conclusions de les taules.


Consulta la següent fase:

La implementació

Consulta el mecanisme de participació previst:

Participació