Diagnosi

La primera fase d’elaboració del pla és la realització d’un diagnòstic.

Aquest ha de servir per marcar els principals elements favorables i de dificultat existents en el context d’Olot i, en concret, en els àmbits de la cultura i l’educació.

El procés de diagnòstic implica l’anàlisi de les fonts d’informació disponibles i la realització d’entrevistes a informants clau.

Es preveu un diagnòstic concís i adaptat a les necessitats específiques del projecte. Es tracta d’evitar l’estudi d’elements que no tenen un impacte directe en l’estat de la qüestió.

Finalitzant aquesta fase i enllaçant amb la de definició estratègica es realitzarà una jornada participativa per a la detecció dels reptes d’Olot en clau de cultura i educació.

Així doncs, el procès d’elaboració del diagnòstic determina el punt de partida per planificar d’acord a la realitat d’Olot en clau de cultura i educació.

Per a fer-ho, s’analitzen fonts estadístiques i documentals, es realitzen entrevistes a informants claus, i es realitza una jornada de participació oberta als agents del sector.


Consulta la següent fase:

Fase de definició estratègica

Consulta el mecanisme de participació previst:

Participació