PLA DE CULTURA
I EDUCACIÓ D’OLOT

Espai de seguiment i comunicació

2024

Diagnosi

Diagnosi

Participació

Participació

Estratègia

Estratègia

Implementació

Implementació

logo

“CULTURA I EDUCACIÓ,
A OLOT, VAN DINS EL MATEIX SAC”